Підготовка проекту до подачі на грант

Чи підходить ваш проект чи концепція розвитку для грантового фінансування? Самостійно пройдіть 2 етапи підготовки або запитайте у експерта
Перший етап
 • Визначте, чи є ви серед тих, кому надається фінансова допомога фондами і донорськими організаціями
 • Пропишіть проблему, яку ви хотіли б вирішити
 • Призначте відповідального за складання заявки та комунікацією з фондами та донорами
Другий етап
Визначтеся з ресурсами:
 • часу, який ви можете приділити пошуку грандодавця та написанню заявки
 • людей, що займатимуться виконанням проекту та звітністю
 • бюджету, який ви плануєте витратити на проект як «вклад грантоотримувача»
Основні одержувачі грантової підтримки
Неурядові організації (НУО)
 • соціальні проекти;
 • освітні проекти;
 • культурні проекти;
 • проекти, спрямовані на розвиток демократії та гендерну рівність,
 • захист прав дітей та вразливих верств населення
Комерційні організації
Цілі проектів:
 • захист навколишнього середовища; енергозбереження;
 • створення робочих місць;
 • розвиток інноваційних проектів;
 • розвиток МСП
Ініціативні групи
 • локальні рішення для населення;
 • дослідження;
 • короткострокові проекти
Фізичні особи
 • індивідуальні гранти на поїздки та участь у заходах;
 • навчання та стажування;
 • програми обміну
Постановка проблеми
Опишіть основні аспекти проблеми,
яку ви збираєтесь вирішувати за допомогою грантових коштів
1
Важливість
Наскільки серйозною є проблема і за якими критеріями це можна визначити?
2
Актуальність
Чи є проблема актуальною? Чи є ще організації, які вирішують таку пробему?
3
Масштабність
На яку аудиторію бенефіціарів розрахований проект? Чи є вплив проблеми на інші сфери діяльності?
4
Перспективність
Якими будуть наслідки реалізації чи навпаки бездіяльності у вирішенні проблеми?
Наступні кроки
Мета проекту
Сформулюйте мету — безпосередньо його кінцевий результат, визначтеся зі способами її досягнення, пропишіть задачі
Ресурси
Визначтеся з ресурсами, які необхідні для виконання проекту: фінанси, виконавці (команда проекту, партнери, субпідрядники), та час на виконання проекту
Очікувані результати
Безпосередні результати, які мають бути отримані власне по
реалізації заходів проекту. А також пропишіть наслідки проекту та його довгостроковий ефект.
Життездатність проекту
Пропишіть шляхи монетизації чи подальшого фінансування проекту
Потрібна допомога?
Отримайте якісну консультацію щодо опису грантового проекту та складання заявки